Инкубатори „PREMIUM“

Инкубаторът е апарат, осигуряващ естественото развитие на птичите или друг вид ембриони, при изкуствено създадени условия на околната среда.Най-високо качество на ниски цени.