Меню

Фактори от които зависи добрата люпимост

Защо инкубаторът ми не люпи?


Този въпрос е особено важен за всички любители и ентусиасти, които люпят в домашни условия – независимо дали инкубаторът им е саморъчно правен или е заводски инкубатор, каквито са любителските инкубатори от сериите ”Клео 5/Cleo 5” и ”Premium”. Когато се сблъскаме с проблема „моят инкубатор не люпи (добре)“ – независимо дали изобщо нямаме нито едно пиле или люпимостта е под 50% (което условно да приемем като граница на приемливата люпимост за кокоши яйца) трябва да обърнем внимание на факторите, от които зависи успешното люпене, а не да правим генерален извод, че инкубаторът е „боклук“, „не струва“, „пълно разочарование“ и прочие класификации. Основните фактори, от които зависи добрата люпимост за един инкубатор са температура, влажност, свеж въздух (кислород) и въртене на яйцата. Тези 4 фактора за успешно люпене са изключително важни, но трябва да се разбере, че това са факторите, които пряко касаят инкубатора, но съществуват и други фактори, които са важни за добрата люпимост, които не касаят инкубатора – правилно хранене на стадото, от което се получават яйца за люпене, правилно съхранение на яйцата преди да се заложат в инкубатора, подбор на най-качествените яйца (като форма, размери, чист вид), нива на естествена люпимост при съответните птици и др. Ще обърна внимание първо на факторите които имат съществено влияние върху люпимостта, но не касаят правилното фукциониране на инкубатора. За всеки е ясно, че яйцето представлява отделени от майката хранителни съставки (най-общо казано жълтък и белтък), дозирани с абсолютна точност за да може ембрионът да се формира и храни до момента, в който се излюпи пиле. От тук и извода, че не можем да очакваме качествени, годни за инкубация яйца, ако стадото, не се храни с питателна, съдържаща всички нужни витамини и минерали храна. Некачественото хранене, води до яйца при които е налице недостиг на витамини и минерали, които са критични при формирането и растежа на ембриона. Резултатът е смърт на ембрионите на различен етап от развитието, или раждане на недъгави, нежизнеспособни пилета. Друг важен момент в процеса на люпене е правилното съхранение на яйцата до момента в който се заложат в инкубатора. Добре е яйцата да не се събират и съхраняват повече от 5-6 дена до началото на инкубацията. Колкото по-дълго време престояват, толкова люпимостта намалява, дори яйцата да са с отлично качество в момента на снасяне. Важен момент е температурата и влажността, при която се съхраняват яйцата до начало на инкубацията. Температура около 15:С и влажност около 70-80% са иделани усовия. За всеки е ясно, че преохладени яйца (температури под 8-10:С) са негодни за инкубация, тъй като зародишът умира. Това е причината яйцата, които се събирата през зимата да са с ниска люпимост – при студено време интервалът от момента на снасяне на яйцето до момента на преохлаждане (съответно смърт на зародиша) е изключително кратък. Ако яйцата ви са престояли в хладилник по-добре не си правете труда да ги залагате в инкубатор, защото няма да излюпите нито едно пиле – температурата в хладилника е 4-6:С. От друга страна температури над 18-20:С са също критични за добрата люпимост – при такива стойности започват процеси на развитие на зародиша, които са нежелателни и неминуемо водят до смърт в определен етап от инкубацията. Високите температури през лятото в съчетание с по-дълъг престой на яйцата до залагане в инкубатора, са причина да се наблюдава занижена люпимост през топлите летни месеци. Подборът на яйцата годни за инкубиране са още един фактор, който оказва влияние върху люпимостта на инкубатора. Яйцата трябва да имат хубав външен вид – форма, големина, тегло, състояние на черупката, и не на последно място – те трябва да са чисти. За кокошите яйца препоръчителната големина на яйцето е 43мм в диаметър и 58мм дължина, тегло около 60 гр. Черупката трябва да е гладка, с еднотипна структура. Препоръчително е всяко яйце да се огледа с овоскоп за наличие на дефекти – пукнатини в черупката, двоен жълтък, изместено положение на въздушната камера. Трябва да отбележим, че всяко яйце, което не е чисто (обикновено се цапат с кокоши изпражнения) е вероятно да бъде заразено с бактерии или гъбички, което неизбежно води до смърт на зародиша. Такива яйца са много опасни и поради причината, че често се развиват нежелани ферментационни процеси, които могат да доведат до екслпозия на заразеното яйце в инкубатора и да изцапат (и убият) другите яйца. Ето защо изцапани яйца трябва да се слагат при крайна необходимост и е задължително тяхното развитие да се следи ежедневно – в случай на поява на зловонна миризма или липса на зародиш следва да се отстранят от инкубатора незабавно. Не се препоръчва миене на изцапани яйца, защото много често може да има обратен ефект – замърсяванията да навлязат в яйцето през порите на черупката. Трябва да обърнем внимание и на транспортирането на яйцата – често се поръчват яйца от далечни места и се получават чрез куриерски фирми. Този начин на доставка определено е в списъка на факторите, които влияят негативно на люпимостта – няма температурен и влагов контрол, а самото тръскане и всякакъв вид вибрации и сътресения е причина за смърт на оплодените яйца. Сега да обърнем внимание на факторите, които са пряко свързани с инкубатора. Температурата в инкубатора трябва да бъде около 38:С и да се поддържа в много тесни граници. Не бива да се допускат отклонения повече от 1:С, тъй като е критично за зародишите. Температура над 39:С води до смърт на пилето, а температури под 37:С води до неправилно развитие, което в крайна сметка завършва или със смърт на ембриона или с недъгаво, нежизнеспособно пиле. В същото време трябва да се отбележи, че леки отклонения в границите 37,5-38,5:С нямат съществено влияние върху развитието на зародишите и не бива да ни притесняват. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо протича инкубацията и съответно колкото е по-ниска, толкова по-бавно е и развитието на ембрионите. Точно тази особеност е знак, който ни дава яснота дали инкубаторът ни е по-топъл или по-студен. При „топъл“ инкубатор пилетата ще излязат 1-2 дена по-рано, и обратно – ако е „студен“ ще излязат 1-2 дена покъсно. Почти винаги в инкубатора има топли и студени зони, което може да е причина за понижена люпимост. Трябва да се има предвид, че в случай на прекъсвасния на инкубацията (поради спиране на електрическото захранване или други причини) за кратки интервали отново се наблюдава забавяне на разитието на яйцата и отново може да се стигне до по-късно излюпване на пиленцата дори инкубаторът да е с идеални температурни настройки. Влажността е друг много съществен елемент за успешното люпене. В зависимост от вида яйца, трябва да се поддържа нужната влажност в инкубатора. В частност за кокошите яйца по време на инкубация тя трябва да се поддържа около 60%. Кокошето яйце трябва да изгуби около 12% от теглото си, като изпарява вода от собственото си съдържание. Ето защо ако влажността в инкубатора е ниска (под 50-55%) яйцето започва да губи повече влажност и повече маса от необходимото, което води до крайно нежелани и фатални последствия – зародишът умира. Ако влажността е по-висока от необходимото (над 65%) се получава обратният ефект – яйцето не може да изпарява необходимото количество вода, което може да доведе до два негативни ефекта – първият е, че се раждат недъгави пилета с криви крака – разкрачени, не могат да се задържат на краката си. Тези пилета не могат да се движат и макар да са иначе здрави, те не могат да се хранят и в крайна сметка умират от глад. Макар да е възможно такова пиле да се възстанови и да започне да ходи (което ще спаси живота му), рискът да умре е много голям. Вторият нежелан ефект от прекалено висока влажност по време на инкубация, е че в яйцето остава вода и е възможно при продишване на пилето с белите си дробове, точно когато започва процеса на излюпване, то да се удави. В такива случаи се наблюдава напълно завършено пиле, умряло в черупката точно преди да се излюпи, като е възможно такова пиле дори да е успяло да „прочука“ черупката. Трябва да отбележим и друг важен момент с влажността – последните 3 дена, когато спираме да въртим яйцата и настъпва момента за излюпване трябва да повишим влажността. Това се прави с цел да предотвратим залепването на пилето за ципата на черупката. В случай, че не повишим влажността в този последен етап е много вероятно пилето да залепне за ципата под черупката, да не успее да се измъкне от яйцето и в крайна сметка да умре. Като цяло нивото на влажността в инкубатора е изключително важен фактор за успешното люпене. При ниска люпимост много често започва да се търси проблем с температурата, а нерядко проблемите са свързани именно с неправилни нива на влажността. Нуждата от свеж въздух при инкубация е също много важна. Формирането на кръвоносна система и наличие на окислителни процеси (дишане) започва още от 3-тия ден на инкубацията. Това е причината инкубаторът да има нужда от добра вентилация. При моделите ”Клео 5/Cleo 5” и ”Premium” са предвидени вентилационни отвори в корпусите, които да снабдяват вътрешността със свеж въздух, но въпреки това едно-две отваряния на капака дневно не е противопоказно. На практика това се случва, макар и неосъзнато, когато отваряме инкубатора за да налеем вода, която е необходима за поддържане на нужната влажност. Потребността от кислород се засилва с напредването на инкубацията – ето защо ако сме пренебрегвали в началото този фактор, то във втората половина на инкубацията е добре да се съобразим и да отваряме инкубатора за навлизане на свеж въздух в него. Отместването на капака за 15-20 секунди до една минута в никакъв случай не бива да ни пртеснява, защото за толкова кратко време яйцата не могат да изстинат и това да доведе до неприятни последствия – в природата квачката също става от време на време от полога. Възможно е да се наблюдава спад на влажността в инкубатора, но тя бързо се връща в границите на нужното. Обръщането (въртенето) на яйцата е крайно нужно за правилното развитие на зародишите. Това е добре известно на всеки който се е захванал да си излюпи пиленца от инкубатор. Това, което може би не е толкова известно, е че по този начин яйцето се отопля по-равномерно, предотвратява се залепването на ембриона за черупката и променя положението на зародиша. Колкото по-често се въртят, толкова e по-добре за развитието на яйцата. Има данни, че квачката завърта яйцата в полога до 40 пъти на денонощие. Това е трудно постижимо при изкуствена инкубация особено при положение, че не разполагаме с автоматичен инкубатор и се налага да завъртаме яйцата на ръка – независимо дали едно по едно или с люлка. Завъртането трябва да е внимателно – да няма удари или каквито и да било сътресения, защото това може да убие зародиша. Яйца поставени на люлка е необходимо поне 3 пъти в денонощие да бъдат завъртани. Автоматичните инкубатори въртят яйцата почесто, като автомата от серия “Premium” прави това на всеки час – предпоставка за правилното развитие на яйцата и в крайна сметка добра люпимост. Естествената люпимост при домашната кокошка е 70-80% и трябва да се каже, че при спазване на необходимите условия, които разгледахме по-горе един добре настроен инкубатор следва да успява да постигне такива нива.
== Бележки ==

Сайтът използва "бисквитки"

За показване на съдържанието и по-добро потребителско изживяване в сайта, използваме "бисквитки".

Политика за използване на “бисквитки” (Cookie)

Използване на "бисквитки"

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които сайтовете могат да използват, за да направят потребителското изживяване по-ефективно.

Законът постановява, че ние можем да съхраняваме "бисквитки" на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на настоящия сайт. За всички други видове "бисквитки" е необходимо Вашето одобрение.

Настоящият сайт използва различни видове "бисквитки". Някои от тях са свързани с услуги на трети страни, които се показват на нашите страници.

Можете по всяко време да промените или оттеглите Вашето съгласие от Декларацията за "бисквитки" на нашия уебсайт.

Научете повече за това кои сме ние, как можете да се свържете с нас и как обработваме личните данни в нашата Декларация за поверителност. Моля, посочете Вашия ИН и дата на съгласие, когато се свързвате с нас във връзка със съгласието Ви.

Детайли за бисквитките, които използваме

Задължителни

Тези бисквитки са задължителни за нормалната работа на уеб сайта и не могат да бъдат изключвани. Обикновено се използват, за да поддържат персоналните Ви настройки на сайта или вход в него. Можете да настройте браузъра, който използвате да блокира или да Ви съобщава за тези бисквитки, но това ще попречи на функционалността на сайта.

За функционалност

Тези бисквитки ни позволяват да анализираме предпочитанията на потребителите на сайта и съответно да подобрим ефективността му. Чрез тях отчитаме посещенията и източниците на трафик, отчитаме кои страници са най-популярни и кои най-малко популярни и как посетителите се движат на сайта. Събраната информация е анонимна. Ако блокирате тези бисквитки, няма да знаем кога сте посещавали нашия сайт.

Статистически

Статистическите "бисквитки" помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.

Маркетингови бисквитки

Тези бисквитки се задават чрез нашия сайт от рекламните ни партньори. Те могат да бъдат използвани от тези компании за създаването на профил на Вашите интереси и позволяват показването на реклами и съобщения на други сайтове. Те работят чрез уникално идентифициране на Вашия браузър и устройство. При блокирането им, няма да получавате нашата насочена реклама.

Управлявайте вашите предпочитания, като изберете следните опции: