Видео материали

Инструкции за работа с инкубатори Клео 5


Люпене на пилета с Premium Auto


Запознайте се с „Premium“ серията


Mодул за автоматично завъртане на яйцата.


Видео на фуражомелка, модел ФМ-3/30


Температурни настройки при инкубатор Клео 5!